MENU
Aula_close Layer 1

Om SFO'en

Haderup skoles SFO, Skolevænget 1, 7540 Haderup

Fællesleder: Dorthe Vestergaard Tlf: 96287921 - kontor, 40105275 mobil. pædagog: Michael Søndergaard Tlf:20320799.

Personalet kan endvidere kontaktes over Aula.

 

Åbningstid: Mandag 6.15-8.05- 14.15-16.30

                      Tirsdag 6.15-8.05- 13.20-16.30

                      Onsdag 6.15-8.05- 13.20-16.30

                      Torsdag 6.15-8.05- 14.15- 16.30

                       Fredag 6.15- 8.05- 13.20- 15.15

 

Hver morgen er der sampasning i børnehaven fra 6.15 -7.15. Børnene afhentes derefter af personalet og går i SFO.

 

Åbningstiden på skolefridage er 06.15 – 16.30 (fredag kl. 15.15).

Har man kun morgenpasning, kan barnet på skolefridage være hos os til det tidspunkt, hvor det ville have fået fri.

Har man kun eftermiddagspasning, kan barnet være hos os fra kl. 8.05, hvor skoledagen ville have startet.

 I skoleferier og på skolefridage er der sampasning med Haderup Børnehus.

 Af hensyn til vores ferieplanlægning udsender vi besked via Aula, således vi kender pasningsbehovet og kan planlægge ferien for medarbejderne. 

 

 

 

FRIPLADSER: Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning bevilge friplads efter samme regler som i daginstitutionerne.

 

IND- OG UDMELDELSE:  Sker via www.herning.dk - børn og unge - børnepasning - selvbetjening (den grønne boks) - digital pladsanvisning. 

 

FREMMØDEKONTROL: Der bliver ført kontrol med børnenes fremmøde. Kommer barnet ikke, bedes det meddelt SFO, hvilket gøres via Aula.

 

SYGDOM: Børn, der er syge og børn med smitsomme sygdomme, kan ikke modtages i SFO. Børnene sygemeldes via Aula.

NORMERING: SFO har ca. 45 børn. 

 

SFO er for børn fra 0. klasse til og med 4. klasse. Hvis der er behov for pasning efter 4. klasse, kan man i samarbejde med SFO ansøge kommunen om dette. Pasningen vil i så fald foregå i SFO.

 

OVERGANG:

Fra 1. juni modtager vi de børn fra børnehaverne, der efter sommerferien skal begynde i 0. klasse. Dette er for, at de gradvist vænner sig til at starte i SFO og skolen. De vil blive afhentet i børnehaven i god tid til at SFO starter efter endt skoledag.

Inden børnene starter i førskole, vil de have været på skolen mange gange. De er blandt andet hos 0.klasse- læreren om mandagen, og hos Michael (pædagog i 0.kl og i SFO) for at lære skolen at kende, samt modtage lidt skoleforberedende undervisning.

 

EFTERMIDDAGSMAD:  

Eftermiddagsmaden i SFO består af brød og frisk udskåret frugt. En dag i ugen har vi maddag, hvor vi laver mad til og med børnene. Det kan være alt fra pizza, bålmad, suppe, pita, is, risengrød til nudler, pasta, æbleskiver osv. Vi anbefaler, at I opretter det som en fast overførsel, så indbetalingen sker automatisk hver måned. I tekst til modtagers kontoudskrift skal der kun angives barnets navn.

Efter udmeldelse af jeres barn er det jeres eget ansvar at få stoppet indbetalingerne til eftermiddagsmads ordningen.

 

 

 

VÆRDIGRUNDLAG:  

Vi har i fællesskab med skolen og børnehaven fokus på 3 værdier

Trivsel -  Læring - Engagement som skal præge hverdagen og samværet i SFO, dette gælder alle børn og voksne.

 

 SAMARBEJDE:  

FORÆLDRENE:  Vi ønsker i samarbejde med forældrene at give børnene en indholdsrig og tryg hverdag. Derfor er det vigtigt med en tæt kontakt til hinanden. Forældrene kan altid bede om en samtale vedr. deres barns trivsel m.m. i Sfo. Dog er der altid mulighed og tid til en kort snak, hvis der er behov for det. SFO udsender vigtig information på Aula.

 

SKOLEN:  Da vi er en del af skolen, indgår vi i et tæt samarbejde med lærerne om børnene. Der er således dagligt lavet en hurtig overlevering blandt personalet hvis der er ting eller episoder der har fyldt i skoletiden.

 

 

PERSONALE:  

Pædagog: Michael Søndergaard

Medhjælper: Gitte Lundgaard

Medhjælper: Annie Søltoft

Medhjælper: Ditte Lynnerup  

 

AKTIVITETER:

 Vi tilbyder flere forskellige aktiviteter hver uge. De forskellige aktiviteter er bl.a.: 

 

KREATIVT VÆRKSTED:  Vores forskellige kreative aktiviteter forløber ofte over længere tid ad gangen, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt i årstidens materialer. Vi er opmærksomme på børnenes ønsker og ideer. Derudover kan der altid åbnes for kreativ hvis børnene ønsker det.  

COMPUTER: Spilledag er hver mandag eftermiddag, hvor de har mulighed for at spille på computer. Fredag må børnene spille på vores Ipads, og de må medbringe egne Ipads og telefoner.  

FILM:  Vi laver gerne Pals belønninger hvor børnene får lov at se en film, det kan være at vi laver popcorn og saft til filmen.

 

BEVÆGELSE:  I SFO er vi bevidste om vigtigheden af at få motion. Derfor tilbyder vi, at børnene kan komme i hallen én gang om ugen. Det vil være planlagte aktiviteter samt frie lege hvor børnene selv finder på. Endvidere udnytter vi skolens fællesrum, klasser og uderum til alle mulige forskellige bevægelseslege. 

 

ÅRSPLAN – TRADITIONER: 

 

Februar:   Fastelavnsfest 

April: Påskefrokost

 Juni: Sankt Hans

September: Forældrekaffe

Oktober: Halloween

December: Julefrokost med børnene, julehygge og banko spil

 Det er vigtigt for os, at SFO’en er et sted, hvor børnene oplever tryghed, og hvor der er rart at være med omsorg og trivsel for det enkelte barn. Hvor børnene møder omsorgsfulde og nærværende voksne, der hjælper dem med at danne solide fundamenter og forudsætninger for deres videre udvikling. Derfor er det vigtigt med kontinuitet og forudsigelighed.

Vi fokuserer på at styrke børnenes sociale og kulturelle kompetencer, samt at udvikle deres selvværd og selvtillid, så de bliver i stand til at handle selvstændigt, ansvarsfuldt og anerkendende i mødet med andre mennesker. Disse egenskaber er vigtige for fællesskabet og for at kunne begå sig i sociale sammenhænge.

Vi er meget opmærksomme på, at tiden i SFO’en efter skoletid er fritid. Når skoledelen er forbi, skal børnene have mulighed for at kunne slappe af på forskellige måder. Nogle vil gerne ”helt ned i gear” med en bog eller et spil, mens andre vælger de mere kreative og fysiske aktiviteter ude eller inde.

SFO’en skal være et sted, hvor børnene kan udvikle deres personlige kompetencer gennem brug af deres fantasi og kreativitet. Derfor vil vi tilbyde et varieret udbud af aktiviteter, og samtidig skal der være balance mellem fri leg og aktiviteter. Der vil være en kombination af tilvalgsaktiviteter og mere målrettede tilbud.

 

UGEPLAN:   

Mandag:  Computerdag

 Tirsdag: Hal-dag

Onsdag: Mad-dag

Torsdag: Kreativ dag

 Fredag: Spille-dag