MENU
Aula_close Layer 1

Trivselsråd

Trivselsrådet består af forældrerepræsentanter, der understøtter skolens arbejde med trivsel i de enkelte klasser.

Trivselsrådets opgaver

  • Understøtter på klasseplan social trivsel, tilhørsforhold og gensidig ansvarlighed blandt børn/ unge og forældre, fx ved at give gode, fælles oplevelser for klassens/ gruppens børn og deres forældre.
  • Arbejder konstruktivt for at skabe rummelighed i den enkelte forældrekreds, fx ved at vise interesse for andres børns/ klassens/ gruppens trivsel, tage signaler op uden at ”dømme” og bringer dem videre til lærer/ pædagog/ ledelse.
  • Arbejder konstruktivt for at skabe rummelighed i den enkelte forældrekreds, fx ved at inkludere hinanden og byde nyankomne forældre velkomne.
  • Kanaliserer konkrete problemstillinger, enkelthenvendelser, svære problematikker osv. videre til lærer/ pædagog/ ledelsen.